Kurs Liturgiczny 2014

kurs_liturgiczny

Konferencje z kolejnych spotkań Kursu

Tydzień 1.

Konferencja

Liturgia Słowa + homilia

Tydzień 2.

Konferencja

Liturgia Słowa + homilia

Tydzień 3.

Konferencja

Liturgia Słowa + homilia

Tydzień 4.

Konferencja

Liturgia Słowa + homilia

Tydzień 5.

Konferencja

Liturgia Słowa + homilia

Tydzień 6.

Konferencja

Liturgia Słowa + homilia

Scroll Up