Karmelitańskie Seminarium Odnowy Wiary 2014

KSOW_2014

Ważne jest, abyś spotykał się z Bogiem na codziennej modlitwie rozważając niżej podane teksty. Na początku przyzywaj Ducha Świętego, zapraszaj Go do Twojej modlitwy. Poświęć na rozmowę z Bogiem przynajmniej 15 minut, na koniec podziękuj za otrzymane Słowo i proś o jak najlepsze owoce tego Karmelitańskiego Seminarium Odnowy Wiary. Warto, byś w tym Roku Wiary mógł zapoznać się lepiej z Katechizmem Kościoła Katolickiego (KKK), dlatego na każdy dzień zapisano numery dodatkowych tekstów dobranych do danego tematu dnia. Po osobistej modlitwie zachęcamy zatem do lektury KKK.

Konferencje z kolejnych spotkań Seminarium

Tydzień 1. – BÓG OJCIEC I DZIECKO BOŻE

Tydzień 2. – JEZUS CHRYSTUS – MÓJ PAN I ZBAWICIEL

Tydzień 3. – DUCH ŚWIĘTY – BUDOWNICZY TWEJ WIARY

Tydzień 4. – KOŚCIÓŁ ŻYJE DZIĘKI EUCHARYSTII

Tydzień 5. – UZDROWIENIE W MOCY JEZUSA

Tydzień 6. – SPOTKANIE Z BOGIEM W JEGO SŁOWIE, W MARYI I NA MODLITWIE

Tydzień 7. – JESTEŚMY POWOŁANI I POSŁANI

Scroll Up