Archidiecezjalne Rekolekcje Ewangelizcyjne

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE „WYLEJĘ DUCHA MOJEGO”, o. Antonello Cadeddu z Brazylii, 29-30 listopada 2014, Hala Orbita, Wrocław.

Zapraszamy na relację filmową od TV RODZINA. Dziękujemy im za obecność i realizację materiału.

Homilie i nauczania o. Antonello są dostępne pod tym linkiem.

 

Pragniemy serdecznie podziękować następującym Wspólnotom za zaangażowanie w przygotowaniu Rekolekcji:

Benedictus
Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie
Dom na Skale
Duszpasterstwo Akademickie Antoni
Duszpasterstwo Akademickie Most
Duszpasterstwo Akademickie Redemptor
Duszpasterstwo Akademickie Stygmatyk
Duszpasterstwo Akademickie Wawrzyny
Emmanuel Wrocław
Fiat
Hallelu Jah Wrocław Złotniki
Neokatechumenat
Płomień Pański
Salezjańskie Duszpasterstwo Akademickie Horeb
Wieczernik
Wspólnota Galilea
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Bogaci w Miłosierdzie
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Jezusa Miłosiernego
Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu
Wspólnoty przy parafii Św. Jana Apostoła Wrocław-Zakrzów

 

Jeżeli Twoja Wspólnota nie została wymieniona na powyższej liście, bardzo prosimy o informację na adres: walkaduchowa@gmail.com

List po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych „Wyleję Ducha Mojego”

„Gaudete in Domino semper; iterum dico: gaudete”
„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!”
(Flp 4, 4).

Bracia i Siostry w Panu!
Wy, którzy doświadczyliście wylania Ducha Świętego w hali Orbita!

Od naszych Rekolekcji Ewangelizacyjnych minęło dwa tygodnia, więc myślę, że warto napisać parę słów podsumowujących ten święty czas. Dziś, w Niedzielę Radości, czyli „Gaudete” („radujcie się”) za prorokiem Izajaszem chcemy wszyscy zawołać: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia…” (Iz 61,1-2a.10a).

Rekolekcje Ewangelizacyjne „Wyleję Ducha Mojego” były dla nas zapewne doświadczeniem obecności Tego, który został nam dany od Ojca i Syna. To było niesamowite, wręcz gigantyczne poruszenie naszych serc, ale myślę, że także naszego miasta i całej Archidiecezji. Te dwa dni, te 24 godziny, to bardzo owocny czas, kiedy mogliśmy doświadczyć wielkiego działania Boga i otrzymać łaskę bycia razem z Maryją, w oczekiwaniu na nowy powiew Ducha Świętego. Pan nas uczy ciągle, jak żyć we wspólnocie i taką wspólnotę, zgromadzoną w hali Orbita w liczbie ok. 3000 osób, udało się stworzyć w mocy nie kogo innego, tylko samego Ducha Świętego. Głęboko jestem przekonany, że to On wszystko prowadził, a posługiwał się nami, często „nieudolnymi narzędziami”. W czasie Rekolekcji Pan dotykał i uzdrawiał, obficie wylewał moc swojego Ducha, żebyśmy tworzyli jedno i mieli siłę do walki duchowej, która trwa nieustannie w naszym życiu. Ważne jest, żeby teraz tego doświadczenia nie zmarnować, nie zapomnieć tego, czego Pan dokonał, przemieniając ludzkie serca i uwalniając od zła. Razem z Maryją wołamy: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim… gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego” (Łk 1, 46-47.49). Jesteśmy zaproszeni wszyscy, by uwielbiać Trójcę Świętą każdą chwilą swojego życia, w radości, która została udzielona każdemu z nas właśnie w tym czasie. Możemy śmiało powiedzieć, że wylanie Ducha Świętego było równoznaczne z udzieleniem nam łaski radości w tymże Duchu. I to nie jest „głupkowata radość dzisiejszego świata”, ale głęboka, zakorzeniona w Bogu, bo w Nim radujemy się z tego wszystkiego, co stało się naszym udziałem. Niech ta radość trwa w każdym z nas, abyśmy oczekiwali Jego przyjścia w chwale, nie w lęku i strachu przed śmiercią czy końcem świata, ale w głębokiej ufności, że Pan nas zaprasza do życia w swym Królestwie, gdzie wszyscy już na zawsze będziemy śpiewać, tańczyć i podskakiwać z radości.

Dziś, kiedy w czasie Adwentu otrzymujemy w darze od Pana – Niedzielę Radości, chcemy jeszcze bardziej się przekonać, że Pan nas zaprasza do bycia Jego radosnym głosem w dzisiejszym smutnym świecie. Kiedy Duch został nam dany, kiedy mówimy wraz z adwentowym prorokiem: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie…”, zdajemy sobie sprawę, że tego doświadczenia nie możemy zatrzymywać dla siebie. Co z tym zrobimy? Gdzie pójdziemy? Pytajmy się na modlitwie, w czasie rozważanego Słowa Bożego słuchajmy, co Pan nam mówi i gdzie nas posyła.

Chcę Was także zaprosić, byśmy stworzyli duchową wspólnotę żołnierzy Jezusa Chrystusa, którzy walczą o to, by Bóg był zawsze na pierwszym miejscu, żołnierzy, którzy zaniosą, w mocy Ducha Świętego, orędzie zbawienia swoim braciom i siostrom, poranionym i pogubionym na polu bitwy. Dlatego z naszej strony potrzeba trwania przy Najwyższym w uwielbianiu Jego Miłosierdzia oraz ciągłej duchowej formacji, aby się nie zagubić. Proponuję Wam wspólne wieczory chwały, warsztaty ewangelizacyjne, formację w duchu Karmelu, m.in. od stycznia wyruszenie w duchową podróż po „Zamku wewnętrznym”, czyli poznanie 7 mieszkań św. Teresy od Jezusa, z okazji 500-lecia jej urodzin, a także włączenie się w powstanie projektu muzycznego – Oratorium karmelitańskiego, dzieła, którym zajmie się kompozytor Zbigniew Małkowicz, założyciel Zespołu Muzyki Sakralnej „LUMEN”. O tym i o innych inicjatywach będziecie się dowiadywać na stronie naszego Stowarzyszenia www.walkaduchowa.pl.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych Rekolekcji, kapłanom posługującym, tym, którzy pomagali i byli wolontariuszami oraz tym, którzy tak dopisali, przybywając do hali, chcę serdecznie podziękować za otwarte, radosne serca. Niech one ciągle płoną miłością do Boga i człowieka.

Zachęcam Was, kochani, podzielcie się doświadczeniem tych dni i napiszcie, czego Pan dokonał w Was. Może to być dosłownie kilka zdań, ale szczerych, płynących z radosnego serca. Proszę przysyłajcie swoje świadectwa na e-mail: walkaduchowa@gmail.com. Niech powstanie wielka księga świadectw z tych Rekolekcji. Będziemy je publikować na naszej stronie internetowej.

A w duchu wdzięczności podejmijmy od wtorku, 16 grudnia, nowennę do Dzieciątka Jezus przed zbliżającą się uroczystością Narodzenia Pańskiego. Niech to będzie nasze wspólne dziękczynienie za dar świętych Rekolekcji. „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas… Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce” (J 1, 14a.16).

Niech żyje Chrystus Król, niech żyje Niepokalana!
W radości błogosławię
o. Krzysztof od Miłosierdzia Bożego OCD

Scroll Up