Kurs Walki Duchowej 2016

„Bitwa ta trwa dopóty, dopóki trwa życie, nie ma sposobu, aby jej uniknąć. A ktokolwiek odmawia walki – albo zostaje uwięziony, albo ginie”
(Wawrzyniec Scupoli, dzieło „Walka duchowa”)
Publikacja7

Konferencje z kolejnych spotkań Kursu:

 Spotkanie 1

Spotkanie 2

Spotkanie 3

Spotkanie 5

Spotkanie 6

Spotkanie 7

Spotkanie 8

Spotkanie 9

Scroll Up