Instytut Duchowości Karmel

15 października 2015r. ruszył Instytut Duchowości KARMEL. Jego główną motywacją jest chęć dostarczenia słuchaczom dobrej wiedzy, na której możliwe jest kształtowanie zdrowego ducha Ewangelii. Instytut funkcjonował już kiedyś we Wrocławiu, a wznowienie jego działalności w roku 500. rocznicy urodzin św. Teresy od Jezusa stało się możliwe w dużej mierze dzięki prośbom osób zainteresowanych, chcących ubogacić swoją wiarę.

Zapisy: Instytut Duchowości Karmel

Siedzibą Instytutu jest wrocławski klasztor oo. Karmelitów Bosych prowincji warszawskiej, znajdujący się na terenie parafii pw. Opieki św. Józefa we Wrocławiu, przy ulicy Ołbińskiej 1.

Na pierwszym roku zajęcia odbywały się w ramach czterech przedmiotów: osoba i dzieło św. Teresy od Jezusa, filozofia, Biblia oraz historia z perspektywy świętych. Natomiast w kolejnym, drugim roku, zostaną omówione takie zagadnienia jak: Teologia moralna-Etyka, Duchowość Karmelu, Historia sztuki, Teologia dogmatyczna, Psychologia społeczna, Myśl polityczna oraz Pedagogika personalistyczna.

00da83ea-a130-4c9f-9b9f-d70d6828be29

Plan zajęć dostępny tutaj

Tematy wykładów 

 

Materiały z wykładów

 

Scroll Up