ETAP I – ROK 2

2 ROK – WYKŁADY O PRAWDZIE

 

 

 

Jezus Chrystus, duchowość, pedagogika, teologia moralna, sztuka, psychologia  połeczna, historia Historia duchowości – praktycznego przeżywania wiary w Boga-Miłość; duchowości Karmelu: św. Jan od Krzyża, Edyta Stein, Teresa z Lisieux (o. Krzysztof Piskorz OCD – Warszawa,  o. Antoni Rachmajda OCD – Wrocław)

Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek (ks. dr Grzegorz Strzelczyk – Katowice)

Formacja sumienia w prawdzie – teologia moralna (ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr – Poznań)

Prawda o człowieku jako osobie – pedagogika personalistyczna (prof. Katarzyna Olbrycht – Cieszyn)

„Piękno jest kształtem łaski” – o prawdziwej sztuce w dziejach (Grażyna Strykowska – Poznań)

Mechanizmy kłamstwa – psychologia społeczna (prof. Jolanta Miluska – Szczecin)

Historia myśli współczesnej (prof. Tadeusz Miluski – Szczecin)

 
  POWRÓT NA STRONĘ INSTYTUTU
 
 
 
Scroll Up