ETAP I – ROK 1

1 ROK -WYKŁADY O POZNANIU PRAWDY 

 

 

Poszukiwanie prawdy ze św. Teresą od Jezusa, Biblią, mądrością i historią

Św. Teresa od Jezusa – prawda osoby, życia i nauczania (o. Antoni Rachmajda OCD – Wrocław)

Formacja ucznia Jezusowego w Ewangelii św. Jana (ks. Ryszard Kempiak SDB – Wrocław)

Mądrość i prawda w filozofii (dr Adam Workowski – Kraków)

Prawda historii – a święci (Gabriel Maciejewski – Warszawa)

Odkrywanie prawdy w historii, poprzez świętych, których jako jedynych nie da się zafałszować.
 
  POWRÓT NA STRONĘ INSTYTUTU
 
 
 
Scroll Up